Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương kỳ 32: Người Cha Trong Gia Đình


Download Now Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương kỳ 32: Người Cha Trong Gia Đình

      LuotNheCuocSong-32

Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 64


Download Now Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 64

Hình: Sau trận đánh

      ATBM-64-2019-01-08

Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện
eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

http://VietWDCRadio.com/

Xem tiếp các chương trình lưu trữ

Continue reading Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 64

The Do Not Call Registry and Cell Phones

Dec 22, 2018 – ?: “Due to the government shutdown, we are unable to offer this website service at this time. Information about unwanted calls can be found on the FTC’s website at: National Do Not Call Registry https://donotcall.gov/

We will resume normal operations when the government is funded.

The Do Not Call Registry accepts registrations from both cell phones and land lines. To register by telephone, call 1-888-382-1222 (TTY: 1-866-290-4236). You must call from the phone number that you want to register. To register online (donotcall.gov), you will have to respond to a confirmation email.

Continue reading The Do Not Call Registry and Cell Phones

Truyện ngắn: Kén Chồng (Phạm Thành Châu)

Download Now

 

Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 63


Download Now Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 63

Hình: Truyền Thống Niên Trưởng và Đàn Em
Mùa Xuân 1973 tại Quảng Trị

      ATBM-63-2019-01-01

Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện
eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

http://VietWDCRadio.com/

Xem tiếp các chương trình lưu trữ

Continue reading Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 63