Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 80

      Download Now - C1

Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 80

Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện
eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

Continue reading Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 80

Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương kỳ 55: Father’s Day

Download Now Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương kỳ 55: Father’s Day

      LNCS-55-FatherDay - A60

Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 79

hình L-R: Tô Văn Cấp bị thương, Hợp, Dzoan K19, Tiền K20

      Download Now - C1

Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 79

      ATBM-79 To Van Cap - C1

Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện
eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

http://VietWDCRadio.com/

Xem tiếp các chương trình lưu trữ

Continue reading Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 79

Từ Xâm Lược Cao Miên Đến Xâm Lăng VNCH

TỪ XÂM LƯỢC CAO MIÊN ĐẾN XÂM LĂNG VNCH

Phạm Trần

Thủ tướng Tân Gia Ba, Lý Hiển Long (Lee Hsien Loong) đã tạt gáo nước lạnh vào đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam khi ông chính thức nói Việt Nam đã “xâm lược” và “chiếm đóng” Cao Miên từ ngày 13/12/1978 đến tháng 06/1989.

Continue reading Từ Xâm Lược Cao Miên Đến Xâm Lăng VNCH

Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương kỳ 54: Bức Tranh Gia Đình


Download Now Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương kỳ 54: Bức Tranh Gia Đình

      LuotNheCuocSong-54-BucTranhGiaDinh

Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 78 (Tái Ngộ)

Quang Tri 1973 TQLC QLVNCH

Download Now
Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 78

Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện
eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

http://VietWDCRadio.com/

Xem tiếp các chương trình lưu trữ

Continue reading Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 78 (Tái Ngộ)