Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 04-09-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 88, thứ Tư ngày 04 tháng 09 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt89

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt89low

Phim tổng kết năm 2020 –  Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 04-09-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 01-09-2021 của Nhà Việt Nam MD

      Content-2021.09.01_low

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 88, thứ Tư ngày 01 tháng 09 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt88

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:
https://mdvlac.org/ctpt88low

Phim tổng kết năm 2020 –  Nhà VN-Maryland:
https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư 01-09-2021 của Nhà Việt Nam MD

Cuộc Mạn Đàm Giữa Phong Thu và Nữ Nhà Văn Lê Mộng Hoàng

Những Trái Tim Việt Nam với Phong Thu
Download Now

      PhongThu-17-LeMongHoang

Continue reading Cuộc Mạn Đàm Giữa Phong Thu và Nữ Nhà Văn Lê Mộng Hoàng