Bản Tin Cộng Đồng (154) thứ Tư 20 tháng 04, năm 2022

Lễ mãn khóa SV Trường Sĩ quan trừ bị Thủ Đức – Đại Tá Nguyễn Đình Bảo (1936-1972)

YouTube

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Tư 20 tháng 04, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt154

– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt154low

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (154) thứ Tư 20 tháng 04, năm 2022

Sách Mới: Drawn Swords in a Distant Land: South Vietnam’s Shattered Dreams (George J. Veith)

Trả lại Sự Thật cho Miền Nam Việt Nam!

Đối với George J. Veith, sau tác phẩm “Black April: The Fall of South Vietnam, 1973-75”  (“Tháng Tư Đen: Những Ngày Tháng Cuối Cùng Của Miền Nam Việt Nam, 1973-1975“),  con đường vẫn còn phía trước!

Ông thấy rất nhiều điều về Việt Nam Cộng Hòa cần được làm sáng tỏ. Những điều về kinh tế, chính trị, xã hội… của Miền Nam chưa từng được nhắc tới. Nỗ lực “Tay Súng-Tay Cày” hay tinh thần quốc gia của người Miền Nam cũng chưa từng được nhắc tới.

Tám năm tiếp nối, Jay lại miệt mài tìm hiểu. Có một thời gian, ông phải bỏ việc làm chính để toàn tâm nghiên cứu. Kết quả, năm 2020, ông hoàn tất một tác phẩm mới, một nỗ lực “Trả lại Sự Thật cho Miền Nam“, tác phẩm có tên:

Drawn Swords in a Distant Land: South Vietnam’s Shattered Dreams

(Tạm dịch: Đấu Kiếm Nơi Vùng Đất Xa: Những Ước Mơ Tan Vỡ Của Miền Nam Việt Nam)

Continue reading Sách Mới: Drawn Swords in a Distant Land: South Vietnam’s Shattered Dreams (George J. Veith)

Bản Tin Cộng Đồng thứ Bảy 16 tháng 04, năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy 16 tháng 04, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. – Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt153

– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt153low

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng thứ Bảy 16 tháng 04, năm 2022

Gương Sáng Lưu Lại Ngàn Sau

Tác giả: Minh Vũ Hồ Văn Châm

LGT: Kiều Thu trình bày trong chương trình phát thanh Hương Đồng Gió Nội (HĐGN)

Tóm lược: Nói về phương thức đấu tranh của Lê Hữu Cảnh, Đảng Trưởng VNQDĐ, kế nhiệm cố Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học.

Kêu gọi sự đoàn kết của Cộng Đồng Hải Ngoại để khỏi phụ lòng sự hy sinh của các chiến sĩ QLVNCH.

Continue reading Gương Sáng Lưu Lại Ngàn Sau

Bản Tin Cộng Đồng (152) thứ Tư 13 tháng 04, năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Tư 13 tháng 04, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt152

– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt152low

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (152) thứ Tư 13 tháng 04, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (151) thứ Bảy 09 tháng 04, năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy 09 tháng 04, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

 

 

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (151) thứ Bảy 09 tháng 04, năm 2022