Bích Duyên : CT Tình Ca Chọn Lọc ngày 06-06-2024

1 -Dưới Dàn Hoa Cũ -Tác Giả Tuấn Khanh -Ca Sĩ Tuấn Ngọc.

2 -Mùa Hè Đẹp Nhất -Tác Giả Đức Huy -Ca Sĩ Trần Thu Hà.

3 -Hoa Phượng -Thơ Hoàng Phượng -Ca Sĩ Ngọc Quy.

4 -Phượng Hồng -Thơ Đỗ Trung Quân -Nhạc Vũ Hoàng -Ca Sĩ Vũ Khanh.

5 -Nỗi Buồn Hoa Phượng -Tác Giả Thanh Sơn -Lê Dinh -Ca Sĩ Thanh Tuyền.

Nam Anh

 

http://vietwdcradio.com/

bd-tccl-098-2024-06-06.mp4

Continue reading Bích Duyên : CT Tình Ca Chọn Lọc ngày 06-06-2024