Áo Trận Bạc Mầu kỳ 137: Quốc Nam, Chiến Sĩ Văn Hóa

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

http://tuongvang.org/

http://tuongvang.org/ Tượng Vàng – Sài-Gòn HD Radio – Thi Sĩ Quốc Nam

Mũ Xanh Trần Quang Duật (TQLC-QLVNCH)