Áo Trận Bạc Mầu kỳ 141 – MR. TRUMP-2020

MR. TRUMP-2020

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com

One thought on “Áo Trận Bạc Mầu kỳ 141 – MR. TRUMP-2020”

Comments are closed.