Áo Trận Bạc Mầu kỳ 142

Áo Trận Bạc Mầu kỳ 142
TQLC tiến về Quảng -Trị

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com