Áo Trận Bạc Mầu kỳ 143

– Phó thủ tướng Trung Cộng Lưu Hạc và Tổng Thống Donald Trump
  • Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
    do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com