Áo Trận Bạc Mầu kỳ 148

Kỷ Niệm lần thứ 66 Sinh Nhật Thủy Quân Lục Chiến (TQLC)

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com

Mũ Xanh Trần Quang Duật