Áo Trận Bạc Mầu kỳ 153

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ)  do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com

Giáo Sư Trần Quang Quyến tiên đoán đương kim Tổng Thống Donald Trump sẽ thắng và tái đắc cử.

Bản Tin Đặc Biệt Của Giáo Sư Trần Quang Quyến: Nhìn Về Tương Lai Qua Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn 17/11/2016