Áo Trận Bạc Mầu kỳ 160

Xóa Tan Một Huyền Thoại

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ)  do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com

Thưa quý Niên trưởng, quý thân hữu và quý Bạn, 
Thưa quý vị
Trong chương trình ATBM-kỳ 160 chúng tôi có một vài sai xót khi loan tên anh bạn cùng khoá của chúng tôi tên là Hoàng Trọng Khuê lại đọc nhầm là Hoàng Đình Khuê và Tổng Hội CSVSQ-TVBQGVN lại đọc nhầm là TH-TQLC trong chương trình CMX-Võ bị.
Chúng tôi xin nhận khuyết điểm và cố gắng để các chương trinh ngày một hoàn thiện hơn
Xin chúc quý vị một buổi tối thật đầm ấm và hạnh phúc
Trân Trọng
Trâu Điên Trần Quang Duật
PS. Xin lỗi CSVSQ Hoàng Như Câu. Tôi sẽ tự giác thi hành một dã chiến số 6