Áo Trận Bạc Mầu kỳ 163

Xoá Tan Một Huyền Thoại
ĐEM ĐẠI NGHĨA ĐỂ THẮNG HUNG TÀN
LẤY CHÍ NHÂN ĐỂ THAY CƯỜNG BẠO

Hình trên: TQLC quạt ruồi cho Thương binh Việt Cộng năm 1972

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ)  do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com