Áo Trận Bạc Mầu kỳ 168 với Luật Sư Nguyễn Quốc Lân (California)

Xoá Tan Một Huyền Thoại 
– Đại Tá Dù Nguyễn Đình Bảo 
– Nhảy Dù – Cố Gắng 

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ)  do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com

-Tượng Đài Chiến Thắng Cổ Thanh Quảng Trị

Luật sư Nguyễn Quốc Lân trong những tuần vừa qua đã có hai cuộc phỏng vấn với hai vị cựu Y Sĩ của Binh chủng Thuỷ Quân Lục Chiến và Nhảy Dù. Nhị vị Y Sĩ đều xác nhận sự cần thiết của Tượng Đài là để ghi ơn thế hệ thứ nhất là các quân dân cán chính của miền Nam trong việc chống lại quân phương Bắc Xâm lược với sự viện trợ khủng khiếp mà khối CS đã viện trợ cho Hà Nội, đồng thời cũng để xoá tan một huyền thoại là Quân Lực VNCH là tay sai của đế quốc Mỹ, mà chính là Hà Nội mới đích thực là tay sai cho khối CS Nga Tầu để xâm chiếm miền Nam

Hai vị cũng yêu cầu các hội đoàn Quân đội, các thương gia, các thế hệ nối tiếp và các nhà mạnh thường quân hổ trợ các sách báo, tài liệu và tài chánh để tượng đài được khánh thành vào ngày 19 tháng 9 năm 2021.

Mọi thắc mắc về dự án, xin liên lạc về

-Chi phiếu xin đề Cổ Thành Quảng Trị

-gởi về UBXDTD, 9141 Bolsa Ave., Suite 303, Westminster, CA 92683.

info@quangtrimonument.com hay (714) 891-1901.

http://quangtrimonument.com