Áo Trận Bạc Mầu kỳ 170

Xoá Tan Một Huyền Thoại 
Việt Cộng Phá – Ta Xây Dựng

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa thứ Ba hàng tuần (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ)  do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com

-Tượng Đài Chiến Thắng Cổ Thanh Quảng Trị