Áo Trận Bạc Mầu kỳ 171

Xoá Tan Một Huyền Thoại 
Tự Do Ngôn Luận

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa thứ Ba hàng tuần (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ)  do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com