Áo Trận Bạc Mầu kỳ 175

Xoá Tan Một Huyền Thoại
Lịch Sử sẽ mang ơn các Chiến sĩ QLVNCH

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa thứ Ba hàng tuần (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ)  do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com

Demand Cancellation of Visas For Publicly Desecrating Vietnamese Yellow Flag in Australia

http://chng.it/CbcpkBCpLH

 
 
 

http://chng.it/CbcpkBCpLH

Sign Petition to Demand Cancellation of Visas of those involved in Publicly Desecrating Vietnamese Yellow Freedom Flag in Australia