Áo Trận Bạc Mầu kỳ 180

Nam Anh phỏng vấn MX Văn Tấn Thạch (Úc Châu)
Xoá Tan Một Huyền Thoại
Hậu Duệ VNCH luôn nhớ ơn các Bác, các Chú trong QLVNCH

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa thứ Ba hàng tuần (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ)  do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com