Áo Trận Bạc Mầu kỳ 182

Mạn đàm với MX Văn Tấn Thạch (Úc Châu)
Xoá Tan Một Huyền Thoại
– Vang Danh Hậu Duệ VNCH –

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa thứ Ba hàng tuần (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com