Áo Trận Bạc Mầu kỳ 186: Chính Nghĩa Tất Thắng

Xoá Tan Một Huyền Thoại
– Chính Nghĩa Tất Thắng –

“Trong chương trình hôm nay, thay mặt cho Ban Biên Tập ATBM chúng tôi xin chân thành Tri Ân Đại Tá Ngô Văn Định đã xác nhận tấm ảnh mà Hậu Duệ VNCH dùng để Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị năm 1972 là chinh xác. Email của Đại tá đã xoá tan tất cả những sự đánh phá, chống đối vô lý của những người chưa biết phân biệt tiếng nổ của Ak và M16 khác nhau như thế nào.”

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa thứ Ba hàng tuần (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com

Chương trình phát thanh không nhất thiết thể hiện quan điểm của VATV và Viet Washington DC Radio.

Disclaimer: VATV and Viet Washington DC Radio are not responsible for a program’s content. The views expressed are not necessarily those of VATV and Viet Washington DC Radio. The broadcasting is made as a matter of public access programming.