Áo Trận Bạc Mầu kỳ 190

Xoá Tan Môt Huyền Thoại
Sự Trở Lại của Donald J Trump

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng và 12:30 trưa thứ Ba hàng tuần (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com