Bích Duyên : CT Tình Ca Chọn Lọc ngày 04-07-2024

Happy Independence Day July 4th !!!

https://www.facebook.com/bichduyen.day.9

1 -LK Vần Trăng Cô Đơn -Ca Sĩ Thế Sơn -Như Quỳnh -Minh Tuyết.

2 -Vần Trăng Tình Yêu -Tác Giả Trúc Hồ -Ca Sĩ: Quốc Khanh -Thiên Kim (Asia Entertainment).

3 -Trăng Thề -Tác Giả Khánh Băng -Ca Sĩ Sheila.

Nam Anh – http://vietwdcradio.com/