Lịch Sử Một Chiều Là Nguỵ Sử (Phạm Trần)

Lịch Sử Một Chiều Là Nguỵ Sử (Phạm Trần)

Đảng và giới Khoa học-Lịch sử Cộng sản Việt Nam có tham vọng viết lại lịch sử dân tộc từ thời cổ đại đến hiện đại, nhưng liệu họ có dám sòng phẳng và công bằng với 30 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn không?

Thắc mắc đưa ra dựa trên những bằng chứng không trong sáng và thiếu đầy đủ của Sử liệu đương thời phổ biến liên quan đến những biến cố nổi bật gồm:

– Cuộc Cải cách Ruộng đất ở miền Bắc trong giai đoạn 1953-1960.

– Vụ án Nhân văn Giai Phẩm từ 1955 đến 1958.

– Cuộc chiến xâm lăng miền Nam của đảng CSVN.

– Thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế.

– Cuộc chiến Hoàng Sa giữa quân đội VNCH và Trung Cộng năm 1974.

– Đánh Tư sản mại bản ở miền Nam sau năm 1975.

– Cưỡng bách người của Chế độ VNCH đi học tập-lao động.

– Nạn Thuyền nhân chạy thoát Cộng sản

– Cuộc chiến Biên giới Việt-Trung từ 17-02-1979 đến tháng 6 năm 89.

CSVN Che đậy lịch sử

Continue reading Lịch Sử Một Chiều Là Nguỵ Sử (Phạm Trần)