Sách Mới: Drawn Swords in a Distant Land: South Vietnam’s Shattered Dreams (George J. Veith)

Trả lại Sự Thật cho Miền Nam Việt Nam!

Đối với George J. Veith, sau tác phẩm “Black April: The Fall of South Vietnam, 1973-75”  (“Tháng Tư Đen: Những Ngày Tháng Cuối Cùng Của Miền Nam Việt Nam, 1973-1975“),  con đường vẫn còn phía trước!

Ông thấy rất nhiều điều về Việt Nam Cộng Hòa cần được làm sáng tỏ. Những điều về kinh tế, chính trị, xã hội… của Miền Nam chưa từng được nhắc tới. Nỗ lực “Tay Súng-Tay Cày” hay tinh thần quốc gia của người Miền Nam cũng chưa từng được nhắc tới.

Tám năm tiếp nối, Jay lại miệt mài tìm hiểu. Có một thời gian, ông phải bỏ việc làm chính để toàn tâm nghiên cứu. Kết quả, năm 2020, ông hoàn tất một tác phẩm mới, một nỗ lực “Trả lại Sự Thật cho Miền Nam“, tác phẩm có tên:

Drawn Swords in a Distant Land: South Vietnam’s Shattered Dreams

(Tạm dịch: Đấu Kiếm Nơi Vùng Đất Xa: Những Ước Mơ Tan Vỡ Của Miền Nam Việt Nam)

Continue reading Sách Mới: Drawn Swords in a Distant Land: South Vietnam’s Shattered Dreams (George J. Veith)

Áo Trận Bạc Mầu kỳ 168 với Luật Sư Nguyễn Quốc Lân (California)

Xoá Tan Một Huyền Thoại 
– Đại Tá Dù Nguyễn Đình Bảo 
– Nhảy Dù – Cố Gắng 

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ)  do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com

-Tượng Đài Chiến Thắng Cổ Thanh Quảng Trị

Luật sư Nguyễn Quốc Lân trong những tuần vừa qua đã có hai cuộc phỏng vấn với hai vị cựu Y Sĩ của Binh chủng Thuỷ Quân Lục Chiến và Nhảy Dù. Nhị vị Y Sĩ đều xác nhận sự cần thiết của Tượng Đài là để ghi ơn thế hệ thứ nhất là các quân dân cán chính của miền Nam trong việc chống lại quân phương Bắc Xâm lược với sự viện trợ khủng khiếp mà khối CS đã viện trợ cho Hà Nội, đồng thời cũng để xoá tan một huyền thoại là Quân Lực VNCH là tay sai của đế quốc Mỹ, mà chính là Hà Nội mới đích thực là tay sai cho khối CS Nga Tầu để xâm chiếm miền Nam

Hai vị cũng yêu cầu các hội đoàn Quân đội, các thương gia, các thế hệ nối tiếp và các nhà mạnh thường quân hổ trợ các sách báo, tài liệu và tài chánh để tượng đài được khánh thành vào ngày 19 tháng 9 năm 2021.

Mọi thắc mắc về dự án, xin liên lạc về

-Chi phiếu xin đề Cổ Thành Quảng Trị

-gởi về UBXDTD, 9141 Bolsa Ave., Suite 303, Westminster, CA 92683.

info@quangtrimonument.com hay (714) 891-1901.

http://quangtrimonument.com

Quanh Bếp Lửa Hồng với Huyền Phấn

Huyền Phấn

Bánh Đúc Mặn

      HP-QuanhBepLH-14-BanhDucMan

Continue reading Quanh Bếp Lửa Hồng với Huyền Phấn