“Ba Bông Hồng” của Việt Nam Quốc Dân Đảng (Tam Nguyễn)

(qua giọng đọc của Nam Anh) Download Now

Đó là 3 chị em : Nguyễn Thị Bắc, Nguyễn Thị Giang và Nguyễn Tỉnh, quê tại phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang – đều là đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng của Nguyễn Thái Học (1901 – 1930), trong chi bộ Bắc Giang.
Continue reading “Ba Bông Hồng” của Việt Nam Quốc Dân Đảng (Tam Nguyễn)

Ai Tiên Đoán Sự Sụp Đổ Của Liên Sô? (Trần Trung Đạo)

(Qua giọng đọc của Destiny Nguyễn)   Download Now

Ngày 25 tháng 12, 1991 là ngày chính thức cáo chung của chế độ CS Liên Sô cũng như phong trào CS quốc tế. Hàng loạt cá nhân được ghi nhận đã tiên đoán sự sụp đổ của Liên Sô, trong số đó có nhà văn như George Orwell, nhà chính trị như Winston Churchill, có cả lãnh tụ CS bị Stalin trục xuất là Leon Trotsky, tuy nhiên, chính xác nhất về lý luận, chiến lược và tầm nhìn phải nhắc đến George Kennan.  Continue reading Ai Tiên Đoán Sự Sụp Đổ Của Liên Sô? (Trần Trung Đạo)