Áo Trận Bạc Mầu kỳ 119

QUÂN KỲ SƯ ĐOÀN 25 BỘ BINH, QLVNCH

Trong chương trình ATBM-Kỳ 119, Nam Anh hân hạnh tiếp chuyện với Trung Uý Nguyễn Tấn HIệp, môt Đại Đội Trưởng của Sư Đoàn được mệnh danh là Sét Miền Đông, trên quân kỳ của Sư Đoàn có hai chữ Thẳng Tiến, xin hân hạnh chào ông Nguyễn Tấn Hiệp.

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

Áo Trận Bạc Mầu kỳ 116: Khóa 25 Võ Bị

Trong chương trình ATBM-Kỳ thứ 116, Nam Anh sẽ phỏng vấn CSVSQ Quan Minh Tấn-Khoá 25
Anh Tấn là Trưởng Ban Tài Chánh Đại hội Võ bị Toàn Cầu-Kỳ thứ 22.

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 115

Thưa quý vị, hôm nay, trong chương trình ATBM-Kỳ thứ 115, Nam Anh hân hạnh được phỏng vấn Ông Vũ Công Dân là Cựu Sinh Viên Sĩ Quan   khóa 23 của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Cuộc phỏng vấn với chủ đề  Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu kỳ thứ 22, sẽ được tổ chức trong 3 ngày, 22,23 và 24 tháng 5 năm 2020 tại thành phố Westminster ở miền Nam Tiểu Bang California và các Nghi Lễ Trường Võ Bị: Lễ Mãn Khóa và Lễ Truy Điệu .

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 114: Danh Dự và Uy Tín

CSVSQ Bùi Phạm Thành K25
Trưởng Ban Truyền Thông . Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu-Kỳ thứ 22

Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện
eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 107

Tổng thống Ngô đình Diệm 
đặt viên đá đầu tiên xây dựng TVBQGVN ngày 5 tháng 6 năm 1960 tại đồi 1515

Phỏng vấn ông Hoàng Đình Khuê, Khóa 16 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Võ Bị Toàn Thế Giới vào ngày 22, 23, 24 tháng 5, năm 2020 tại Nam California.

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com
Continue reading Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 107