Thông Báo

Thông Báo
LỄ GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG
Thứ Bảy 28 tháng 4 năm 2018, từ 11 giờ đến 2 giờ trưa

Holmes Middle School, 6525 Montrose St, Alexandria, VA 22013

Download Now Bạn Có Biết: Lễ Quốc Tổ Hùng Vương

 

Trân trọng kính mời quý Đồng Hương
vui lòng tham dự ” Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương “,
do ” Hội Người Việt Cao Niên Vùng HTĐ ” tổ chức vào ngày
Thứ bảy 24 tháng 3 năm 2018, lúc 11:00 am, tại trường
Holmes Middle School, 6525 Montrose St, Alexandria, VA 22013.

Hộ1 Người Việt Cao Niên Hoa Thịnh Đốnhttps://caoniendc.com/