“Tuyết Trắng”; Sáng tác: Anh Chương; Tiếng hát: Đèo Văn Sách; Nhạc đệm: Vũ Thế Hiệp

https://www.youtube.com/watch?v=QZFSFg9lsK4

Chúc anh chị Đèo Văn Sách và Kim Phụng nhiều niềm vui trong tiếng hát cho bạn bè thân thương. Trần Anh & Nam Anh thanksdocthanksdoc