CTPT Nhà Việt Nam (272) thứ Tư 07-06-2023

https://youtu.be/pP-0Dq6ycgI

LIVE Stream by Nhà Việt Nam

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 07 tháng 06, năm 2023* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington http://vietwdcradio.com/

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org Continue reading CTPT Nhà Việt Nam (272) thứ Tư 07-06-2023