“Mùa Thu” Thơ Tôn Nữ Giáo Hiếu; Đèo Văn Sách trình bày

Mùa Thu

Thơ : TÔN NỮ GIÁO HIẾU
Nhạc : HIẾU TRANG
Tiếng hát: ĐÈO VĂN SÁCH
Hòa âm: NGUYỄN ANH HUY
Kiều Oanh Thực hiện

Thu của đất trời hay Thu của đời tôi
Thu của đất trời có lá vàng bay xa xôi

Continue reading “Mùa Thu” Thơ Tôn Nữ Giáo Hiếu; Đèo Văn Sách trình bày

Tình Ca Chọn Lọc kỳ 44 Nguyễn Văn Đông 2


Viet Washington DC Radio
Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn
Bích Duyên và Nam Anh


Download Now Tình Ca Chọn Lọc kỳ 44 Nguyễn Văn Đông 2

      TinhCaBD-44 - Nhac BichDuyen

Âm Nhạc với Bạch Cúc #01-# 30

https://www.facebook.com

Âm Nhạc với Bạch Cúc #30
Chủ Đề: Nghe Đời Lầm Lỡ
Download Now

      AmNhacBC - Bach Cuc

Âm Nhạc với Bạch Cúc #29
Chủ Đề: Gởi Gió Cho Tình Bay
Download Now

      AmNhacBC-29 - Nhac

Continue reading Âm Nhạc với Bạch Cúc #01-# 30