Âm Nhạc với Bạch Cúc #01-# 30

https://www.facebook.com

Âm Nhạc với Bạch Cúc #30
Chủ Đề: Nghe Đời Lầm Lỡ


      AmNhacBC - Bach Cuc

Âm Nhạc với Bạch Cúc #29
Chủ Đề: Gởi Gió Cho Tình Bay

      AmNhacBC-29 - Nhac

Continue reading Âm Nhạc với Bạch Cúc #01-# 30

“Tình Yêu Ukraina” (Trần Chí Phúc)

Mar 13, 2022 Xúc động cảnh dân tộc Ukraina vì muốn độc lập mà bị đế quốc xâm lăng, cộng đồng Việt Nam yêu tự do dân chủ đã biểu tình thắp nến ủng hộ Ukraina tại California. Trần Chí Phúc viết ca khúc Tình Yêu Ukraina- cảm hứng từ ý thơ của thi sĩ Taras Shevchenko và mến phục sự chiến đấu kiên cường dận tộc Ukraine.

https://youtu.be/Ys4K8FrunMo