Gương Sáng Lưu Lại Ngàn Sau

Tác giả: Minh Vũ Hồ Văn Châm

LGT: Kiều Thu trình bày trong chương trình phát thanh Hương Đồng Gió Nội (HĐGN)

Tóm lược: Nói về phương thức đấu tranh của Lê Hữu Cảnh, Đảng Trưởng VNQDĐ, kế nhiệm cố Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học.

Kêu gọi sự đoàn kết của Cộng Đồng Hải Ngoại để khỏi phụ lòng sự hy sinh của các chiến sĩ QLVNCH.

Continue reading Gương Sáng Lưu Lại Ngàn Sau