Hội Thảo ĐCSTQ Cưỡng Đoạt Nội Tạng – Thứ Tư 24-02-2021 4giờ chiều ET Hoa Thịnh Đốn

Thưa quý vị và các bạn,

170 tổ chức người Việt Nam và Quốc Tế  chống Cộng sẽ có một cuộc vận động toàn cầu để kết án “Đảng Cộng sản Tàu là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.

Continue reading Hội Thảo ĐCSTQ Cưỡng Đoạt Nội Tạng – Thứ Tư 24-02-2021 4giờ chiều ET Hoa Thịnh Đốn

Dùng TuneIn Radio App để nghe Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn

Nghe Trực Tuyến Live trên Laptop/Desktop PC:

https://tunein.com/radio/Viet-Washington-DC-Radio-s299270/

Smartphone có thể dùng TuneIn Radio App và tìm “thịnh” sẽ thấy duy nhất 1 đài:

Viet Washington DC Radio – Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn

Tin Cập nhật về vắc xin COVID-19 tại Fairfax, Virginia

Ngày: Thứ Tư ngày 3 tháng 2 năm 2021 lúc 11:26 sáng

Tiểu Bang VA được đề xuất nhận thêm khoảng 16% nguồn cung cấp vắc xin.  Mặc dù, điều này vẫn chưa xảy ra.  Hiện tại, toàn quốc và Khu Y tế Fairfax đã hạn chế việc cung cấp vắc-xin cho đến ít nhất là tháng Ba.  Chúng tôi sẽ thông báo cho quí vị về bất kỳ tin cập nhật nào.  Vui lòng liên tục kiểm tra trang web của chúng tôi tại đây: https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine

Continue reading Tin Cập nhật về vắc xin COVID-19 tại Fairfax, Virginia