Bản Tin Cộng Đồng (174) thứ Tư 29 tháng 06, năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Tư 29 tháng 06, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (174) thứ Tư 29 tháng 06, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (173) thứ Bảy 25 tháng 06, năm 2022

https://youtu.be/M9YsNj066hI

BẢN TIN CỘNG ĐỒNG (số 173) – Ngày 25 tháng Sáu năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy 25 tháng 06, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt173
– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt173low

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (173) thứ Bảy 25 tháng 06, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (172) thứ Tư 22 tháng 06, năm 2022

https://youtu.be/qLUMScahq2o

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Tư 22 tháng 06, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt172

– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt172low

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (172) thứ Tư 22 tháng 06, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (171) thứ Bảy 18 tháng 06, năm 2022


CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA & FATHER’S DAY

Trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.
https://youtu.be/QVvYO7WB5gk

BẢN TIN CỘNG ĐỒNG (số 171) – Ngày 18 tháng Sáu năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy 18 tháng 06, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

 

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (171) thứ Bảy 18 tháng 06, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (169) thứ Bảy 11 tháng 06, năm 2022

https://youtu.be/erGJTdOfmxI

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy 11 tháng 06, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt169

– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt169low

– Video tưởng niệm ngày 30-04: https://youtu.be/OQUZfBb7XRQ

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (169) thứ Bảy 11 tháng 06, năm 2022

Nhận được tin buồn: Cụ ông Lê Văn Tảo, Pháp Danh Không Ngộ

Cụ ông Lê Văn Tảo, Pháp Danh Không Ngộ

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn 

Cụ ông Lê Văn Tảo, Pháp Danh Không Ngộ

Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn Hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn

Sinh ngày 14 tháng 4 năm 1930 tại Hà Nội – Việt Nam

Từ trần ngày 2 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày 4 tháng 5 năm Nhâm Dần

tại tư gia ở Alexandria , Virginia – USA

Hưởng thượng thọ 93 tuổi

Thành kính phân ưu với bà Quả Phụ Lê Văn Tảo, nhũ danh Trần Thị Hạc và đại tang quyến

Nguyện cầu Hương Linh Cụ ông Lê Văn Tảo, Pháp Danh Không Ngộ vãng sinh  Miền Cực Lạc

THVN Vùng HTĐ đồng thành kính phân ưu