Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 59: Gặp Mặt Thương Binh TQLC

Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 59: Gặp Mặt Thương Binh TQLC

      ATBM-59

Điện Thoại: 0937914736
Địa chỉ: Trần Đức Bình
436/59/73 Cách Mạng Tháng 8
Phường 11, Quận 3, Sài gòn
o O o
Điện Thoại: 036800078
Địa chỉ: Hoàng Đức Long
645 Ấp Nam Hà.Xã Xuân Bảo
Huyện Cân Mỹ, Tỉnh Đồng Nai

Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện
eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

http://VietWDCRadio.com/

Xem tiếp các chương trình lưu trữ

Continue reading Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 59: Gặp Mặt Thương Binh TQLC

Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương kỳ 34: Happy New Year 2019


Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương kỳ 34: Happy New Year 2019

      LNCS-34-HappyNewYear - A3

Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương kỳ 29: Mua Sắm – Black Friday


Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương kỳ 29: Mua Sắm – Black Friday

      LNCS-29-BlackFriday - A60

An Sinh Xã Hội với Angie Hồ Quang (Dallas, Texas) 09-11-2018

An Sinh Xã Hội với Angie Hồ Quang (Dallas, Texas) 09-11-2018

      ASXH-09-2018-11-09 - A3

Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 58: Mừng Lễ Tạ Ơn

Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 58: Mừng Lễ Tạ Ơn

      ATBM-58-Thanksgiving - C1

Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện
eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

http://VietWDCRadio.com/

Xem tiếp các chương trình lưu trữ

Continue reading Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 58: Mừng Lễ Tạ Ơn

Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương kỳ 28: Thanksgiving


Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương kỳ 28:

Thanksgiving – Lễ Tạ Ơn

      LNCS-20-thanksgiving - A3

Continue reading Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương kỳ 28: Thanksgiving