Recall: Chả Sống, Sài gòn, “Nem Nướng, Sài gòn, v.v…

• “Chả Sống, Sài gòn ,
• “Nem Nướng, Sài gòn
• “Sài gòn CHẢ LỤA ĐẶC BIỆT SỐ 1,
• “Sài gòn CHẢ HUẾ ĐẶC BIỆT,
• “Sài gòn CHẢ HUẾ ĐẶC BIỆT,
• “THIT NGUỘI, Sài gòn,
• “PATÉ Sài gòn,
• “Sài gòn CHẢ CHIÊN,
• “Sài gòn CHẢ BÌ,

CLS Gourmet CL Saigon Food Company Recalls Meat Products Produced Without Benefit of Inspection

Continue reading Recall: Chả Sống, Sài gòn, “Nem Nướng, Sài gòn, v.v…

VATV Thông Báo: Con Người và Lịch Sử…

VATV | Thông Báo: Con Người và Lịch Sử: Sự Can Thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam Qua Cái Nhìn Của Một Nhà Ngoại Giao, 1965-1975
Phỏng Vấn Đặc Biệt Cựu Đại Sứ Bùi Diễm
Bộ Phim Tài Liệu của Dự Án Lịch Sử Truyền Khẩu về Cuộc Chiến Việt Nam

Chương Trình Phát Hình trên SBTN lúc 8 giờ tối
Continue reading VATV Thông Báo: Con Người và Lịch Sử…

Một Chút Lắng Đọng Kỳ 05

Cái Tâm của Con Người

1/- Chương Trình: Một Chút Lắng Đọng
2/- Phụ Trách: Thu Hoa
3/- Liên lạc qua email thuhoa.dalat2018@gmail.com

Phát thanh mỗi tuần vào:

Thứ Ba : 11 giờ sáng và 7 giờ chiều
Thứ Sáu 11 giờ sáng và 7 giờ chiều
 
Nghe  Viet Washington DC Radio on @TuneIn. #NowPlaying
http://tun.in/sfyW0

http://vietwdcradio.com/category/mot-chut-lang-dong

https://www.facebook.com/vietWDCradio