CTPT Nhà Việt Nam (270) thứ Tư 31-05-2023

https://youtu.be/zeUcpD0Yw_8

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 31 tháng 05, năm 2023* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington http://vietwdcradio.com/

 

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading CTPT Nhà Việt Nam (270) thứ Tư 31-05-2023

CTPT Nhà Việt Nam (269) thứ Bảy 27-05-2023

https://youtu.be/Bq9dKO1ZwJI

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Bảy 27 tháng 05, năm 2023* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington /category/nha-viet-nam

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading CTPT Nhà Việt Nam (269) thứ Bảy 27-05-2023