Bích Duyên : CT Tình Ca Chọn Lọc ngày 30-11-2023

1-Dưới Giàn Hoa Cũ -Tác Giả Tuấn Khanh -Ca Sĩ Tuấn Ngọc.

2 -Rồi Như Đá Ngây Ngô -Tác Giả: Trịnh Công Sơn -Ca Sĩ Trần Thu Hà.

3 -Mùa Đông Của Anh -Tác Giả: Trần Thiện Thanh -Ca Sĩ: Thế Sơn -Hương Giang.

4 -Anh Còn Nợ Em -Tác Giả : Anh Bằng -Ca Sĩ Gia Huy.

5 -Tạ Tình -Tác Giả: Hoàng Thi Thơ -Ca Sĩ: Ngọc Anh -Trần Thái Hoà.

https://youtu.be/tuXBSyN2dnE?si=K6sz5HZTW2W6Wwjt