Chuyện Dài Xã Hội Chủ Nghĩa với Hồn Nhiên

1/5/2018: Rất tiếc được biết tin Hồn Nhiên phải vô Emergency Room vì không thấy khỏe.

Cầu chúc Hồn Nhiên mau bình phục…

      CDXHCN 0429 - C1 HN

Bản Án cho Hội Anh Em Dân Chủ #HAEDC

      audio

Áo Trận Bạc Mầu 29

24/04/2018 Áo Trận Bạc Mầu 29
      AoTranBacMau 24 - D3 Duat

Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .

Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh
eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

Văn Học Nghệ Thuật với Trịnh Bình An

Nhạc RAP Việt Nam kỳ 1 (Rhythm And Poetry)

      TBA-VHNT_07-RAP1

Continue reading Văn Học Nghệ Thuật với Trịnh Bình An

Tin Tức Thời Sự với Huỳnh Trung Trực


21/04/2018 Tin Thế Giới & Tin Giải Trí

      HTT-20180421

Continue reading Tin Tức Thời Sự với Huỳnh Trung Trực

Sinh Hoạt Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn


Sinh Hoạt 30 tháng Tư, 2018 và ngày Nhân Quyền cho Việt Nam (11 May)

      DHCuong-SinhHoatCD Thang 4 va 5

Ngày 04 Tháng 4, 2018                                             Số 0404/CĐVN/2018/VT

                                                               Continue reading Sinh Hoạt Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn