Áo Trận Bạc Mầu 29

24/04/2018 Áo Trận Bạc Mầu 29
      AoTranBacMau 24 - D3 Duat

Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .

Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh
eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

http://VietWDCRadio.com/


17/04/2018 Áo Trận Bạc Mầu 28

      AoTranBacMau-28-2018-04-17

10/04/2018 Áo Trận Bạc Mầu 27

      Ao Tran Bac Mau 27 - D3

03/04/2018 Áo Trận Bạc Mầu 26

      ATBM 26 0403 - D3

o O o

https://youtu.be/pal7jUwgazY

Xem tiếp các chương trình lưu trữ