Bản Tin Cộng Đồng (148) thứ Tư 30 tháng 03, 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Tư 30 tháng 03, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

 

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (148) thứ Tư 30 tháng 03, 2022

Bản Tin Cộng Đồng (147) thứ Bảy 26 tháng 03, 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy 26 tháng 03, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt147

– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt147low

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (147) thứ Bảy 26 tháng 03, 2022

Bản Tin Cộng Đồng (145) thứ Bảy 19 tháng 03, 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy 19 tháng 03, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (145) thứ Bảy 19 tháng 03, 2022

BẢN TIN CỘNG ĐỒNG (số 144) – Ngày 16 tháng Ba năm 2022

https://youtu.be/5SkmGmTZIFM

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 16 tháng 03, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading BẢN TIN CỘNG ĐỒNG (số 144) – Ngày 16 tháng Ba năm 2022