Tin Cập Nhật về Bầu Cử Hoa Kỳ 2020

Phúc Lợi Xã Hội với Đỗ Quang Tỏa: (ngày 3-09-2020)

CANDIDATES

President/Vice President

  • Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D)
  • Donald J. Trump / Michael R. Pence (R)
  • Jo Jorgensen / Jeremy F. “Spike” Cohen (L)
  • Kanye West / Michelle Tidball (I)

Member, U.S. Senate

  • Mark R. Warner (D)
  • Daniel M. Gade (R)

Member, U.S. House of Representatives

Source: https://www.fairfaxcounty.gov/elections/upcoming

All ballots are provided in English, En Español, Tiếng Việt, 한국어 languages.

Continue reading Tin Cập Nhật về Bầu Cử Hoa Kỳ 2020

Tin Cập Nhật về Tiền Trợ Cấp Đợt 2, v.v…

Phúc Lợi Xã Hội với Đỗ Quang Tỏa: 

1. Tiền Trợ Cấp thất nghiệp tại Virginia
2. Trợ giúp cho người thuê nhà hoặc cần trả nợ nhà (mortgage)
3. Trợ giúp thử nghiệm COVID-19 tại Quận Fairfax
4. Ghi danh đi bầu
5. Đi học (trường có mở cửa lại không, tại Quận Fairfax Lớp 1 đến 12) Phụ huynh cần làm gì?
6. Cận thận bị Scam: về vụ nhận đươc thơ ghi danh bầu khiếm diện bằng thơ hay điện thoại từ người lạ giả mạo là cảnh sát, sở thuế IRS hay cứu hỏa

VATV | Coronavirus: Những Phúc Lợi Của Gói Kích Cầu Kinh Tế

VATV | Chân thành cám ơn Ông Đỗ Quang Toả đã cung cấp những tin tức hữu ích trong quân Fairfax County và Liên Bang Hoa Kỳ.

https://www.youtube.com/user/VATVONLINE/videos

      2020-0401 DQToa stimulus - BTHTD

Continue reading VATV | Coronavirus: Những Phúc Lợi Của Gói Kích Cầu Kinh Tế

Trợ Cấp của Chính Phủ Hoa Kỳ trong lúc dịch cúm Vũ Hán

Phúc Lợi Xã Hội với Đỗ Quang Tỏa: 

      PhucLoixaHoi-2020-03-30

Phỏng Vấn tìm hiểu về Trợ Cấp của Chính Phủ Hoa Kỳ trong lúc dịch cúm Vũ Hán đang diễn ra

Phúc Lợi Xã Hội 10 với Đỗ Quang Tỏa: Giữ Gìn và Bảo Vệ Sức Khỏe Người Cao Tuổi

Nghe trực tiếp Viet Washington DC Radio qua AudioNow: 1-605-615-0128

      PLXH-10-TT-Urrgent-Care - C1

https://www.progressiveurgentcare.com/
Bác Sĩ/Dr. Khiêm Trần