Tin Cập Nhật về Tiền Trợ Cấp Đợt 2, v.v…

Phúc Lợi Xã Hội với Đỗ Quang Tỏa: 

1. Tiền Trợ Cấp thất nghiệp tại Virginia
2. Trợ giúp cho người thuê nhà hoặc cần trả nợ nhà (mortgage)
3. Trợ giúp thử nghiệm COVID-19 tại Quận Fairfax
4. Ghi danh đi bầu
5. Đi học (trường có mở cửa lại không, tại Quận Fairfax Lớp 1 đến 12) Phụ huynh cần làm gì?
6. Cận thận bị Scam: về vụ nhận đươc thơ ghi danh bầu khiếm diện bằng thơ hay điện thoại từ người lạ giả mạo là cảnh sát, sở thuế IRS hay cứu hỏa

VATV | Coronavirus: Những Phúc Lợi Của Gói Kích Cầu Kinh Tế

VATV | Chân thành cám ơn Ông Đỗ Quang Toả đã cung cấp những tin tức hữu ích trong quân Fairfax County và Liên Bang Hoa Kỳ.

https://www.youtube.com/user/VATVONLINE/videos

      2020-0401 DQToa stimulus - BTHTD

Continue reading VATV | Coronavirus: Những Phúc Lợi Của Gói Kích Cầu Kinh Tế

Trợ Cấp của Chính Phủ Hoa Kỳ trong lúc dịch cúm Vũ Hán

Phúc Lợi Xã Hội với Đỗ Quang Tỏa: 

      PhucLoixaHoi-2020-03-30

Phỏng Vấn tìm hiểu về Trợ Cấp của Chính Phủ Hoa Kỳ trong lúc dịch cúm Vũ Hán đang diễn ra

Phúc Lợi Xã Hội 10 với Đỗ Quang Tỏa: Giữ Gìn và Bảo Vệ Sức Khỏe Người Cao Tuổi

Nghe trực tiếp Viet Washington DC Radio qua AudioNow: 1-605-615-0128

      PLXH-10-TT-Urrgent-Care - C1

Download Now

https://www.progressiveurgentcare.com/
Bác Sĩ/Dr. Khiêm Trần

Phúc Lợi Xã Hội với Đỗ Quang Tỏa và Fairfax County về Người Già

      PLXH-09 - A3

Download Now

https://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/calendars

https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/older-adults

Phúc Lợi Xã Hội với Đỗ Quang Tỏa

Medicaid Expansion trong tiểu bang Virginia với Kathy Trần (Dân Biểu Tiểu Bang Virginia)
(xem thêm – chọn Language “Vietnamse”) https://www.coverva.org/expansion/

      PLXH-08-MEDICAID - C1

Bầu Cử Hoa Kỳ 2018 – Giữa Nhiệm Kỳ (Mid-Term 2018)

      PhucLoiXaHoi-07-BauCu-2018-09-07

Thành Lập và Điều Hành Một Hội Bất Vụ Lợi 1

      Non-Profit1 - A2 DQToa-Amy

Thành Lập và Điều Hành Một Hội Bất Vụ Lợi 2

      PhucLoiXaHoi-06-NonPrfofit2 - C1 PLXH Amy DQToa 0823

Continue reading Phúc Lợi Xã Hội với Đỗ Quang Tỏa