Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh năm C 21-04-2019

Chương Trình Phát Thanh
Ánh Sáng Tin Mừng

Download Now

Chương trình hàng tuần thường xuyên phát thanh 60 phút, mỗi Chúa Nhật lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối.

Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
Phúc Âm Thánh Luca 24, 1-12
Suy Niệm Tin Mừng
“Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết”
“”Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh xứ, Giáo xứ Kim Ngọc, GP Phan Thiết””
Continue reading Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh năm C 21-04-2019

Tình Ca Chọn Lọc với Bích Duyên


Viet Washington DC Radio
Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn
Bích Duyên và Nam Anh


o O o

Download Now Tình Ca Chọn Lọc kỳ 68 : Quê Hương 2

Download Now Tình Ca Chọn Lọc kỳ 67 : Quê Hương – Ngọc Hạ 1

Download Now Tình Ca Chọn Lọc kỳ 66 : Trúc Phương 2

Download Now Tình Ca Chọn Lọc kỳ 65 : Trúc Phương 1

Continue reading Tình Ca Chọn Lọc với Bích Duyên

Tam Nhật Vượt Qua- Thứ Sáu Tuần Thánh 19-04-2019

Chương Trình Phát Thanh
Ánh Sáng Tin Mừng

Download Now

Chương trình đặc biệt “Thứ Sáu Tốt Lành” (Good Friday)  phát thanh vào ngày thứ Sáu 19-04-2019 lúc 10:45 giờ sáng và 6:45 giờ tối.

Chương trình hàng tuần thường xuyên phát thanh 60 phút, mỗi Chúa Nhật lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối.

Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng

“”Bảy Lá Thư Tình của Chúa Giêsu trên Thập Giá””
“”bài Alpha Linh, phỏng theo Suy Niệm của ĐGM Fulton Sheen”

Continue reading Tam Nhật Vượt Qua- Thứ Sáu Tuần Thánh 19-04-2019

Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương kỳ 47: Bâng Khuâng Tuổi Già


Download Now Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương kỳ 47: Bâng Khuâng Tuổi Già

Tam Nhật Vượt Qua- Thứ Năm Tuần Thánh 18-04-2019

Chương Trình Phát Thanh
Ánh Sáng Tin Mừng

Download Now

Chương trình đặc biệt phát thanh vào ngày thứ Năm 18-04-2019 lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối.

Chương trình hàng tuần thường xuyên phát thanh 60 phút, mỗi Chúa Nhật lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối.

Continue reading Tam Nhật Vượt Qua- Thứ Năm Tuần Thánh 18-04-2019

Viet Washington DC Radio (AudioNow 425-585-1913)

Hoa kỳ: Gọi bằng điện thoại cầm tay 425-585-1913 (AudioNow)

App cho iOS (iPhone) và Android:

https://player-prod.audionowdigital.com/share/VARadio

Nghe qua Internet: https://goo.gl/9rfsGH (Listen)

Smartphone dùng TuneIn Radio App và tìm “thịnh” sẽ thấy duy nhất 1 đài:”Viet Washington DC Radio – Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn

Ban Thực Hiện Kính Mời,

Minh Thuý, Bảo Lộc, Di-Hấn và Nam Anh
6329 Arlington Blvd. Unit B
Falls Church, VA 22044
http://vietWDCradio.com/