Nghệ Sĩ Trường Tương Tư đã qua đời

Nghệ Sĩ Cổ Nhạc Nguyễn Văn Trường ,
Nghệ danh Trường Tương Tư,
Pháp danh: Đức Sơn
Sinh năm: 1942
đã vĩnh viễn ra đi vào ngày Thứ Sáu, 26/04/2019 tại Virginia, Hoa Kỳ
CÁO PHÓ:
      PU-Truong Tuong Tu - TB-0426-TruongTuongTu

 

PHÂN ƯU:
      PU-Truong Tuong Tu - TB-0426-TruongTuongTu
Đồng Kính Báo: GS Kim Oanh, OB Bùi Dương Liêm, Câu Lạc Bộ Đàn Ca Tài Tử Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (Mary Chi Ray), Ban Cổ Nhạc Quê Hương và Nhóm Thân Hữu Ban Cổ Nhạc Trường Tương Tư.
o O o
Ghi Chú: Nghệ Sĩ Trường Tương Tư đã đóng góp giọng nói và tài nghệ trong Truyện Đọc: “Nặng Gánh Cang Thường” của Hồ Biểu Chánh, đang được phát thanh trên đài phát thanh Viet Washington DC Radio.
Trích Đoạn Trường Tương Tư trong vai Vua Lê Thánh Tôn:
      Nang Ganh Can Thuong 04/15 - HoBieuChanh

Vua Lê Thánh Tôn khen phải, liền hạ lịnh đòi Thanh Tòng trở vào chầu vua. Khi Thanh Tòng vào quì trước điện rồi, vua mới phán rằng: ”Thanh Tòng, tội của ngươi là tội trọng, lẽ thì trẫm phải chém bêu đầu, mà răn chúng. Nghĩ vì quan Binh bộ Thượng thơ kiệt lực can gián, lại trong lúc có giặc nếu chém tướng thì bất lợi, nên trẫm thứ tha cho ngươi một phen. Vậy ngươi phải thống lãnh hai vạn quân vào Thuận Hóa mà dẹp giặc Chiêm Thành. Nếu ngươi thắng trận trở về thì trẫm sẽ xá tội và cho phép ngươi kết duyên cùng Lệ Bích. Còn nếu ngươi thất bại, thì trẫm sẽ chiếu luật thi hành, không dung thứ nữa. Ngươi phải thân ý trẫm”.

o O o

Qua sự diễn đọc của Trường Tương Tư, Chân Như, Hải Đước, Trần Anh, Hải Triều, Trần Thiện, Thố Ty, Minh Nguyệt và Nam Anh.
      Nang Ganh Can Thuong 01 - HoBieuChanh

Nghe Đọc Truyện “Nặng Gánh Cang Thường” (Hồ Biểu Chánh)