TB Kỷ niệm Ngày Quân Lực thứ 55

THÔNG BÁO

Chính quyền tiểu bang Virginia vừa ban hành lệnh nới lỏng các hạn chế trong việc phòng ngừa bệnh dịch virus Tàu.  Việc tụ họp nơi công cộng được phép cho tới 50 người.  Khẩu trang vẫn phải mang trên mặt.

Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6 cũng là Freedom Fighters Day tại Virginia sẽ được tổ chức tại

Kỳ Đài Trung Tâm Eden,

Falls Church, Virginia

Lúc 12 giờ trưa ngày thứ Sáu 19 tháng 6 năm 2020. Continue reading TB Kỷ niệm Ngày Quân Lực thứ 55

Thống Đốc Ralph Northam ban hành lệnh “nhà ai nấy ở)” (stay-at-home)

Virginia, Monday Mar. 30, 2020: Gov. Ralph Northam issues a stay-at-home order for Virginia (starting 8pm today)

Bắt từ 8 giờ tối nay Thứ Hai 30 tháng 3, 2020

Tiểu Bang Maryland và Washington, D.C. cũng đã ban hành những chỉ thị tương tự.

https://wjla.com/news/coronavirus/virginia-governor-ralph-northam-stay-at-home-order

Virginia Gov. Ralph Northam has issued a stay-at-home order for the state, like neighboring Maryland did earlier Monday.

 

President Donald Trump on Sunday extended the voluntary national shutdown for a month, bowing to public-health experts who told him the coronavirus pandemic could claim over 100,000 lives in the U.S., perhaps significantly more, if not enough is done to fight it.

The initial 15-day period of social distancing urged by the federal government expires Monday and Trump had expressed interest in relaxing the national guidelines at least in parts of the country less afflicted by the pandemic. But instead he decided to extend them through April 30, a tacit acknowledgment he’d been too optimistic.

 lệnh stayat-home (nhà ai nấy ở) 

Bia Mộ Đông Phương (Manassas, Virginia)

http://biamodongphuong.com Cô Janie Phạm 703-919-2829

Vietnamese Memorials

Công Ty Bia Mộ Đông PhươngCô Janie Phạm 2020

Là công ty xuất sắc nhất về dịch vụ bia mộ và tượng đài thuộc khu vực miền Bắc Virginia, Maryland, và vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.  Chúng tôi đã phục vụ khách hàng của mình trong suốt 25 năm với sự cảm thông, tận tụy, hoàn hảo và giữ đúng cam kết. Chúng tôi luôn cung ứng cho khách hàng của mình những dịch vụ bia mộ phù hợp theo nhu cầu của từng cá nhân với phẩm chất cao nhất mà giá cả lại hợp lý.

Continue reading Bia Mộ Đông Phương (Manassas, Virginia)

Ra Mắt Sách “Nửa Đường”

Tác Giả: Mũ Xanh Tô Văn Cấp

      NuaDuong-ToVanCap

"Nửa Dường" Tô Văn Cấp

Tinh Thần 10 Tháng Sáu Bất Diệt

Thông Báo

      TB-0609-TongBieuTinh-California

TOÀN DÂN VÙNG LÊN CỨU NƯỚC

Tong Bieu Tinh Chu Nhat 9 thang 6, 2019 California
Liên Lạc Ban Tổ Chức: bantochuc10.6namcali@gmail.com

Lời kêu gọi với mục đích:

1. Đánh dấu một năm cuộc tổng biểu tình ngày 10 tháng 6 của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước – một biến cố lịch sử đấu tranh của dân tộc- Cần giữ ngọn lửa đấu tranh cho đến ngày thành công.

Continue reading Tinh Thần 10 Tháng Sáu Bất Diệt