MỜI THAM GIA BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC TẠI WASHINGTON DC

Phóng Sự VOA YouTube

Thông Báo: Biểu Tình ngày thứ Bảy 18-03-2023 tại Hoa Thịnh Đốn
C/t phỏng vấn với bác sĩ Đặng Vũ Chấn – 10/03/2023 (Radio SaiGon Houston)
Nguồn/Source: Facebook Việt Tân
Continue reading MỜI THAM GIA BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC TẠI WASHINGTON DC