Bia Mộ Đông Phương (Manassas, Virginia)

http://biamodongphuong.com Cô Janie Phạm 703-919-2829

Vietnamese Memorials

Công Ty Bia Mộ Đông PhươngCô Janie Phạm 2020

Là công ty xuất sắc nhất về dịch vụ bia mộ và tượng đài thuộc khu vực miền Bắc Virginia, Maryland, và vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.  Chúng tôi đã phục vụ khách hàng của mình trong suốt 25 năm với sự cảm thông, tận tụy, hoàn hảo và giữ đúng cam kết. Chúng tôi luôn cung ứng cho khách hàng của mình những dịch vụ bia mộ phù hợp theo nhu cầu của từng cá nhân với phẩm chất cao nhất mà giá cả lại hợp lý.

Continue reading Bia Mộ Đông Phương (Manassas, Virginia)

Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 11-12-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 118, thứ Tư ngày 15 tháng 12 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:

https://mdvlac.org/ctpt118

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:

https://mdvlac.org/ctpt118low

Phim tổng kết năm 2020 –  Nhà VN-Maryland:

https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 11-12-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 04-12-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 115, thứ Bẩy ngày 04 tháng 12 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:

https://mdvlac.org/ctpt115

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:

https://mdvlac.org/ctpt115low

Phim tổng kết năm 2020 –  Nhà VN-Maryland:

https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Bảy 04-12-2021 của Nhà Việt Nam MD

Chương trình phát thanh ngày thứ Tư -12-2021 của Nhà Việt Nam MD

Thân kính mời quí vị nghe Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam, được phát từ Maryland với Bản Tin Cộng Đồng lần thứ 114, thứ Tư ngày 01 tháng 12 năm 2021:

Xin click vào link dưới đây:

https://mdvlac.org/ctpt114

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link dưới đây:

https://mdvlac.org/ctpt114low

Phim tổng kết năm 2020 –  Nhà VN-Maryland:

https://mdvlac.org/nvn2020

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org Continue reading Chương trình phát thanh ngày thứ Tư -12-2021 của Nhà Việt Nam MD