Cáo Phó Bà Anna Maria Magdalene Lê Nguyễn-Thị Trí (1930-2021)

Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn Viet Washington DC và SBTN-DC thành kính phân ưu