Bản Tin Cộng Đồng(200) thứ Tư 28 tháng 09, năm 2022

https://youtu.be/KMCazYklhPA

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Tư 28 tháng 09, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng(200) thứ Tư 28 tháng 09, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (197) thứ Bảy 17 tháng 09, năm 2022

https://youtu.be/ZJqFMsMCuEQ

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay *thứ Bảy 17 tháng 09, năm 2022* trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt197

– Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt197low

Quí vị có thể vào trang mạng: HTTP://www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (197) thứ Bảy 17 tháng 09, năm 2022