Bản Tin Cộng Đồng (161) thứ Bảy 14 tháng 05, năm 2022

https://youtu.be/rhwTdujHA60

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy 14 tháng 05, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Video tưởng niệm ngày 30-04: https://youtu.be/OQUZfBb7XRQ

Quí vị có thể vào trang mạng: www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (161) thứ Bảy 14 tháng 05, năm 2022

Âm Nhạc với Bạch Cúc: #31-33

https://www.facebook.com

Âm Nhạc với Bạch Cúc #33
Chủ Đề: Cuối Cuộc Tình Xa
Download Now

      AmNhacBC-033-CuoiCuocTinhXa

Âm Nhạc với Bạch Cúc #32
Chủ Đề: Còn Gì Nữa Đâu
Download Now

      AMBC-32-Con Gi De Nho - Nhac

Continue reading Âm Nhạc với Bạch Cúc: #31-33

Bản Tin Cộng Đồng (số 160) thứ Tư 11 tháng 05, năm 2022

https://youtu.be/pUIgTWMBjXY

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Tư 11 tháng 05, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

– Xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt160 –

Nếu quý vị có đường truyền thấp xin click vào link: https://mdvlac.org/ctpt160low

Quí vị có thể vào trang mạng: http://www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

 

Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (số 160) thứ Tư 11 tháng 05, năm 2022

Bản Tin Cộng Đồng (số 159) thứ Bảy 07 tháng 05, năm 2022

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy 07 tháng 05, năm 2022 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio.

Quí vị có thể vào trang mạng: http://www.mdvlac.org để nghe lại các chương trình kỳ trước. Mọi đóng góp, ý kiến, tham gia xin liên lạc với chúng tôi qua email: nhavnmaryland@mdvlac.org

 

 

https://youtu.be/03ApATQuws4
Continue reading Bản Tin Cộng Đồng (số 159) thứ Bảy 07 tháng 05, năm 2022