Phát Biểu của Tổng Thống Trump ngày 29-05-2020

LGT: Xin mời quý vi theo dõi bản dịch tiếng Việt, lời phát biểu của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc họp báo vào ngày thứ Sáu 29 tháng 5, 2020 công bố chính sách cứng rắng mới với Trung Quốc và Hồng Kông (Hương Cảng) cũng như chấm dứt mối quan hệ và tài trợ của Hoa Kỳ với Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Trần Vũ lược dịch. Trần Anh HTĐ hiệu đính, dành cho khán thính giả và độc giả người Việt Quốc Gia ở Hải Ngoại. Đây là bản dịch không chánh thức nên có điều gì sơ sót xin quý vị thông cảm.

o O o

Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính Chào quý vị. Cảm ơn các bạn.

Hôm nay tôi công bố về mối quan hệ của Hoa kỳ đối với Trung Quốc và một số biện pháp nhằm bảo vệ nền an ninh và thịnh vượng của Hoa Kỳ. Hành động  sai trái của Trung Quốc ai cũng biết. Trong nhiều thập niên, họ đã lừa đảo nước Mỹ mà chưa từng có ai làm như vậy trước đây. Mỗi năm hàng trăm tỷ đô la đã mất khi giao dịch với Trung Quốc, đặc biệt là trong những năm dưới chính quyền trước. Trung Quốc đã cướp đi các nhà máy của chúng tôi, lấy đi việc làm của chúng tôi, rút ​​ruột các ngành công nghiệp của chúng tôi, đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng tôi và vi phạm các cam kết của họ qua Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Continue reading Phát Biểu của Tổng Thống Trump ngày 29-05-2020