CT Phát Thanh Ánh Sáng Tin Mừng: Chúa Nhật Lễ Lá -B 28 Mar 2021

Chúa Nhật Lễ Lá -B 28 Mar 2021

Mở Đầu Chương Trình
Chúa Nhật Lễ Lá- Phúc Âm thánh Mát Thêu 21, 1-11
Suy Niệm Tin Mừng
Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Thánh Tâm GP Phan Thiết

Đời Sống và Đức Tin
“Bài Giảng Thánh lễ Truyền Tin 23 tháng 3 – 2021
“Linh Mục Phêrô Nguyễn Đình Phương, GXCTTDVN, Giáo Phận Arlington, Va
Nguồn Gốc Sùng Kính các Chặng Đàng Thánh Giá”
trích sách “Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu” của Chân Phước Anna Katerina Emmerick”
do Hội Thông Điệp Đức Mẹ San Jose, CA phỏng dịch

Mỗi Tuần Một Vị Thánh
Thánh Giuse là người Cha”
Bài của Linh Mục Giuse Trần Đình Thủy

“Xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho chúng ta trong Tuần Thánh nầy”

Sách Mới: Drawn Swords in a Distant Land: South Vietnam’s Shattered Dreams (George J. Veith)

Trả lại Sự Thật cho Miền Nam Việt Nam!

Đối với George J. Veith, sau tác phẩm “Black April: The Fall of South Vietnam, 1973-75”  (“Tháng Tư Đen: Những Ngày Tháng Cuối Cùng Của Miền Nam Việt Nam, 1973-1975“),  con đường vẫn còn phía trước!

Ông thấy rất nhiều điều về Việt Nam Cộng Hòa cần được làm sáng tỏ. Những điều về kinh tế, chính trị, xã hội… của Miền Nam chưa từng được nhắc tới. Nỗ lực “Tay Súng-Tay Cày” hay tinh thần quốc gia của người Miền Nam cũng chưa từng được nhắc tới.

Tám năm tiếp nối, Jay lại miệt mài tìm hiểu. Có một thời gian, ông phải bỏ việc làm chính để toàn tâm nghiên cứu. Kết quả, năm 2020, ông hoàn tất một tác phẩm mới, một nỗ lực “Trả lại Sự Thật cho Miền Nam“, tác phẩm có tên:

Drawn Swords in a Distant Land: South Vietnam’s Shattered Dreams

(Tạm dịch: Đấu Kiếm Nơi Vùng Đất Xa: Những Ước Mơ Tan Vỡ Của Miền Nam Việt Nam)

Continue reading Sách Mới: Drawn Swords in a Distant Land: South Vietnam’s Shattered Dreams (George J. Veith)